Passeig per les xarxes de comunicació des de...

alicia

Candidasvampen Svampinfektion

Candida svampinfektion drabbar massa kvinnor, skada den finns också hos karlar. Candida albicans finns naturligt i våra kroppar, men inträffar ett överväxt av denna, kan det producera oss rejält sjuka.
Infektionen inträffar som sagt när det blir ett överväxt utav candida i kroppen. Detta orsakas mycket itu livstilsfaktorer, som ett lång tids intag utav antibiotika eller andra mediciner, stort intag av socker andra snabba kolhydrater, misstag matvanor osv. När balansen i den goda bakteriefloran inträffar, så växer kandidat. Det börjar normalt i tarmarna, fortsätter efteråt åt magsäck och lungor. Man kan bli korrekt krasslig utav en sådan infektion, med yrsel, illamående, nedstämdhet osv.
Symptomen bred infektion börjar i allmänhet med att hane får rekurrent svampinfektioner. Du kan också åtnjuta svampinfektioner på andra delar bruten kroppen, i halsen, villig huden i hårbotten.
Andra symptom kungen allvarsam infektion kan samt inbegripa feber, frossa, buksmärta, ryggsmärta, bedröva i skuldrorna, illamående, kräkningar, stinka flytningar, transformation i menstruationscyklerna.

Är det vanligt?
Jätte- vanlig, tre utav fyra kvinnor drabbas någonting itu svampinfektion eller candida. Gruppen som blir allvarligt drabbade är ej så skrovlig, den kan samt vederfaras hanar.

Hantering
Vård bruten candida svampinfektion sker villig så vis, att du äter ett säker kanalje bruten måltid, som så att berätta svälter ut candidan ur kroppen, samtidigt som herre undviker de saker som får den att tilltaga. Läs mer försåvitt en candidadiet armé.

Om någon Candidainfektion blir värre är säkerställa symbol ofta periodisk svampinfektioner, ledvärk, sömnighet, rest bruten vätska i kroppen med mera. Trötthet, nedstämdhet, brukar ofta finnas till vink uppe på ett candidainfetkion också. Försåvitt herre icke går åt botten med orsaken till symptomen, äveb behandlar enkom själva symptomen villig sjukdomen, är resultatet att du ej blir sund överhuvudtaget, utan hamnar i någon nedåtgående spiral. Antibiotika andra mediciner föder canidan och utför den värre, så behandlar karl sina symptom villig det viset, blir hane enär givetvis ej bättre, utan får eventuellt endast en sporadisk lindring.

Sobre aquest article