Passeig per les xarxes de comunicació des de...

alicia

Candidda Infektion

Candida svampinfektion drabbar många kvinnor, skada den finns samt hos karlar. Candida albicans finns naturligt i våra kroppar, ändock inträffar någon överväxt itu denna, kan det göra oss rejält sjuka.
Infektionen inträffar som sagt när det blir ett överväxt itu candida i kroppen. Detta orsakas vanligtvis från livstilsfaktorer, som en lång tids intag itu antibiotika eller andra mediciner, stort intag bruten socker och andra snabba kolhydrater, orätt matvanor osv. När balansen i den goda bakteriefloran inträffar, så växer kandidat. Det börjar generellt i tarmarna, fortsätter därnäst till magsäck och lungor. Du kan bli äkta absurd itu någon sådan infektion, med yrsel, illamående, nedstämdhet osv.
Symptomen samman infektion börjar i allmänhet med att man får kontinuerlig svampinfektioner. Herre kan likaså åtnjuta svampinfektioner uppe på andra delar från kroppen, i halsen, kungen huden äveb i hårbotten.
Andra symptom gällande svårartad infektion kan också täcka feber, frossa, buksmärta, ryggsmärta, värk i skuldrorna, illamående, kräkningar, stinkande flytningar, ändring i menstruationscyklerna.

Är det vanligt?
Ofta allmän, tre itu fyra kvinnor drabbas någonting itu svampinfektion eller candida. Gruppen som blir allvarligt drabbade är icke så högrest, den kan dessutom vederfaras män.

Hantering
Hantering utav candida svampinfektion sker kungen så intelligent, att du äter en speciell genre bruten kost, som så att tala svälter ut candidan ur kroppen, samtidigt som herre undviker de föremål som får den att utökning. Läs mer en candidadiet hära.

Försåvitt en Candidainfektion blir värre är säkerställa indikator ideligen upprepande svampinfektioner, ledvärk, utmattning, överskott från vätska i kroppen med mera. Utmattning, nedstämdhet, brukar mycket vara vink på någon candidainfetkion likaså. Ifall hane ej går åt botten med orsaken till symptomen, behandlar enkom själva symptomen på sjukdomen, är resultatet att karl icke blir frisk överhuvudtaget, utan hamnar i ett fallande spiral. Antibiotika andra mediciner föder canidan äveb åstadkommer den värre, så behandlar herre avta symptom villig det viset, blir hane då givetvis inte bättre, utan får eventuellt bara ett kortlivad lindring.

If you loved this article and you wish to receive much more information about candida behandling (please click the following internet site) i implore you to visit the web-page.

Sobre aquest article