Passeig per les xarxes de comunicació des de...

alicia

Candidda Svamp

Candida svampinfektion drabbar flertal kvinnor, men den finns även hos karlar. Candida albicans finns naturligt i våra kroppar, men inträffar en överväxt itu denna, kan det göra oss rejält sjuka.
Infektionen inträffar som sagt när det blir en överväxt bruten candida i kroppen. Detta orsakas ideligen bruten livstilsfaktorer, som någon lång tids intag bruten antibiotika eller andra mediciner, stort intag från socker äveb andra snabba kolhydrater, oriktig matvanor osv. När balansen i den goda bakteriefloran inträffar, så växer kandidat. Det börjar oftast i tarmarna, fortsätter därnäst mot magsäck äveb lungor. Herre kan bli sant krank utav ett sådan infektion, med yrsel, illamående, nedstämdhet osv.
Symptomen vid infektion börjar i allmänhet med att herre får frekvent svampinfektioner. Herre kan även ringa svampinfektioner villig andra delar itu kroppen, i halsen, på huden och i hårbotten.
Andra symptom uppe på svårartad infektion kan samt täcka feber, frossa, buksmärta, ryggsmärta, bedröva i skuldrorna, illamående, kräkningar, stinkande flytningar, omväxling i menstruationscyklerna.

Är det vanligt?
Väldigt alldaglig, tre bruten fyra kvinnor drabbas någonting itu svampinfektion eller candida. Gruppen som blir allvarligt drabbade är inte så omfattande, den kan också hända hanar.

Behandling
Behandling från candida svampinfektion sker på så intelligent, att herre äter ett viss genre itu foder, som så att säga svälter ut candidan klocka kroppen, samtidigt som karl undviker de grejer som får den att expandera. Läs mer försåvitt en candidadiet hära.

Ifall en Candidainfektion blir värre är fästa indikation ideligen kontinuerlig svampinfektioner, ledvärk, sömnighet, rest från vätska i kroppen med mera. Sömnighet, nedstämdhet, brukar vanligtvis produkt indikator kungen någon candidainfetkion likaså. hane inte går till botten med orsaken till symptomen, och behandlar endast själva symptomen uppe på sjukdomen, är resultatet att herre icke blir frisk överhuvudtaget, utan hamnar i ett nedåtgående spiral. Antibiotika äveb andra mediciner föder canidan utför den värre, så behandlar karl sina symptom gällande det viset, blir hane enär självfallet inte bättre, utan får eventuellt blott ett kortlivad lindring.

In case you liked this post along with you desire to acquire more details about candida botemedel i implore you to stop by the web site.

Sobre aquest article